Vilka är de

BioPlay

TXL har tagit fram appen BioPlay i sammarbete med Svenska Filminstitutet som sedan hösten 2013 genomför regeringsuppdraget Tillgänglig bio. Uppdraget implementerar syntolkning och talande textremsa på biograf för att personer med synnedsättning och långsamtläsande ska kunna ta del av filmutbudet på biograf.

Läs mer www.sfi.se/sv/varastod/Tillganglig-bio/

Vad gjorde vi

BioPlay är utvecklad som ett verktyg för att kunna tillhandahålla syntolkning och/eller uppläst text till både bioaktuella filmer och filmer som finns tillgängliga på DVD eller BlueRay. Appen kan alltså användas både hemma i soffan och när du sitter i biosalongen.

2015 - Lanserade iPhone appen för BioPlay.
 
Ladda ner den på App Store  

 

Skärmdumpar

BioPlay
 

Andra referenser