Vilka är de

Keller Grundläggning 

Keller grundläggning (tidigare LCM) tillhör Keller Holding som är ett av världens största grundförstärkningsföretag. Som första entreprenör i landet började dem djupstabilisera i Sverige redan 1975 och dem har vuxit upp med erfarenheter från många områden med leror och annan lös jord i Norden. Deras referenslista omfattar 500 objekt i sju länder, från torv i Polen till glaciallera i Altafjorden i Nordnorge.

Besök www.lcm.se

Vad gjorde vi

I över 20 år har vi samarbetat med Keller Grundläggning. Vi har byggt applikationen som används i deras borr-maskiner, vars syfte är att hjälpa maskinisten med de olika moment denne utför vid djupstabilisering. Vi har underhållit, uppgraderat, och utvecklat denna applikation med bland annat en avancerad GPS-integration som möjligör detaljutsättning direkt från maskinen.

1988 - Första versionen av LcRegRep lanseras. Ett DOS-baserat system som är installerat i deras borr-maskiner.
 
1996 - Lansering av deras första hemsida kopplat till Sitemanager.
 
2002 - Version 2 av LcRegRep lanseras och denna gång är det byggt i Foxweb för Windows NT datorer.  
          
2002 - I samband med nya LcRegRep lanseras även ett webbaserat Backoffice program där all data från LcRegRep samlas.
 
2010 - Version 3 av LcRegRep lanseras och idag har hela systemet konverteras till .NET för Windows XP datorer.
 
2012 - En integration mellan maskinernas GPS och LcRegRep driftsätts.
 

Skärmdumpar

LcRegRep, Keller Grundläggning
 

Andra referenser