Vilka är de

Invidzonen

Den ideella riksorganisationen för anhöriga - av anhöriga till personal i internationell tjänst. Deras mål är att aktivt och kreativt stötta anhöriga till utlandstjänstgörande personal, att stärka de anhörigas självkänsla, självförtoende och tillit till sig själva. Individzonen är genom sin verksamhet via hemsidan, lokala mentorer/representanter, telefon, chatt och mejl en rikstäckande organisation. Genom att kombinera erfarenhet och förmågan att lyssna till de anhörigas behov vill dem växa och finnas på de platser och i de forum där anhöriga behöver dem.

Besök www.invidzonen.se

Vad gjorde vi

TXL har byggt hela deras hemsida med flera funktioner som hjälper organisation att nå sina mål. Vi har byggt en chat funktion där man kan på ett anonymt och enkelt sätt komma i kontakt med en mentor. Vi har även byggt ett forum för alla besökare. Den senaste funktionen vi har byggt är en rit funktion där främst barn ska kunna direkt på hemsidan rita och måla en bild som de kan skicka till sin anhörig.

2011 - Lanserade nya hemsidan med chat och forum kopplat till CMS verktyget TXL24.
 
2013 - Lanserade en rit funktion riktad till barn så att dem ska kunna direkt på hemsidan rita en bild och skicka den till sin anhörig.
 
2013 - I slutet av året lanserades även deras app där man kan bland annat få tillgång till deras chat funktion m.m.
 
2014 - Bygger vi om deras hemsida med deras nya grafiska profil samt gör hela hemsidan responsiv.
 
2015 - Lanserade deras nya responsiva hemsida.
 
Ladda ner den på App Store Android app på Google Play

 

Skärmdumpar

Invidzonen Invidzonen
 

Andra referenser