Systemintegrationer

Vad är det

"Systemintegration är ett begrepp inom Informationsteknologi. Begreppet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans.

För att detta ska fungera skapas en applikation som jobbar mot systemens olika gränssnitt. Då kan systemen skicka information till varandra automatiskt utan att behöva ha en person som sitter och manuellt matar in denna information."
Källa: Wikepedia

 

 

Vad kan vi

TXL har en lång bakgrund i systemintegration, som sträcker sig tillbaka till en tid då företag inte prioriterade denna uppgift. Vi kan integrera webbsidor och sociala medier mot applikationerna vi skapar, som exemplifieras av de produkter som erbjuds på arlandaexpress.se, eller integrera mjukvaror mot maskineri som exemplifieras på lcm.se, och allt däremellan.

Vi tror starkt på att det finns en lösning för alla digitala problem ni kan ha, och vi vill gärna visa Er.

Referenser

Detta är ett litet urval av våra referenser inom systemintegrationer. För fler referenser klicka här.

Arlanda Express
 

Andra referenser